Welkom bij Serve the City Maastricht!

 

Leuk dat je als vrijwilliger iets wilt betekenen voor iemand in jouw stad. Serve the City Maastricht heeft als doel om de stad te verbinden door elkaar te helpen. Hierbij staan we direct in contact met kwetsbare bewoners, met vrijwilligers en met allerlei maatschappelijke organisaties. Serve the City Maastricht vindt het enorm belangrijk om respect te hebben voor de eigenheid, de cultuur en de tradities van de ander.

Deze gedragscode is een heldere houvast over hoe we met elkaar willen omgaan en welke afspraken we samen maken. De gedragscode is bedoeld als richtlijn voor iedereen die bij STC Maastricht betrokken is. Niet voor alle situaties en omstandigheden zijn er kant en klare oplossingen. Natuurlijk is niet alles in regeltjes te vangen. Hieronder vind je een aantal kernpunten van onze gedragscode (onze waarden en normen) waarvan wij het belangrijk vinden dan jij ze onderschrijft.

  1. Veiligheid staat voorop! Geef je grenzen duidelijk aan en licht de coördinator in als je je ergens onveilig voelt. Maak je je bijvoorbeeld zorgen over de thuissituatie van de hulpvrager? Neem contact op met de coördinator, ook bij twijfel! 
  2. Je gaat voor een specifieke hulpvraag op pad. Sommige hulpvragers vragen je om meer te doen dan van te voren is afgesproken. Bedenk of je dat wilt en licht ons in als de hulpvrager de hulpvraag wil uitbreiden. We gaan hier dan over in gesprek of verwijzen de hulpvrager door naar een professionele instelling. 
  3. Wij vinden het belangrijk dat zowel jij als de hulpvrager zich prettig en veilig voelen. Dit betekent dat jij de ander respecteert en hiernaar handelt. Alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, agressie, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, zijn ontoelaatbaar. 
  4. Geheimhouding. We werken met (kwetsbare) hulpvragers en komen in aanraking met gegevens en zaken die de privacy van de hulpvrager raken. Als je via STC Maastricht aan de slag gaat zeg je toe discreet te zijn met betrekking tot persoonlijke informatie, van welke aard ook. Dit betekent dat je informatie over de hulpvrager niet met derden deelt, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Dit geldt tevens voor het maken van foto- of filmmateriaal en het verspreiden hiervan op Social Media. STC Maastricht zal ook vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. 
  5. Hulp wordt vrijwillig gegeven: neem geen cadeaus of geld aan (boven de vijftien euro). Indien de hulpvrager dit aanbiedt, laat dit dan aan de coördinator weten. Er mogen wel schenkingen gedaan worden ten behoeve van de stichting. 
  6. Vrijwilligerswerk is niet geheel vrijblijvendheid; het is belangrijk om gemaakte afspraken na te komen. 
  7. Neem als er iets mis gaat je verantwoordelijkheid, wees open en vraag om hulp of begeleiding. 
  8. STCM werkt zonder Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Vertrouwen en geven uit je hart staat voor ons centraal. Is dit ook wat jij voor ogen hebt? Dan ben je van harte welkom om je in te zetten via ons netwerk. 

Dankjewel voor al je hulp, steun en inzet bij Serve the City Maastricht. Heb je vragen over onze gedragscode? Laat het ons weten via +31(6) 11 06 87 87 of info@stcmaastricht.nl 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close