Introductie

Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming van kracht gegaan voor elke website die informatie over een EU-burger opslaat. Om aan deze verordening te voldoen, zijn hier de manieren waarop Serve the City informatie opslaat en gebruikt.

Informatie verzameld door Serve the City kan worden gebruikt om:

 • informatie die we ontvangen of word gevraagd
 • informatie verspreiden zoals nieuwsbrieven, website, flyers
 • Informatie geven aan vrijwilligers en netwerk 
 • donaties en toezeggingen verwerken
 • Contactgegevens bijhouden van vrijwilligers en Serve the City netwerk
 • Informeren van organisaties, vrijwilligers, hulpvragers, en donoren over ons programma, campagnes en activiteiten
 • zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, audits, fraudebewaking en -preventie, verbetering, verbetering of aanpassing van onze diensten, identificatie van gebruikstrends, bepaling van de effectiviteit van informatie en bedrijfsvoering en uitbreiding van onze dienende activiteiten zoals wij noodzakelijk of gepast achten: (1) onder de huidige toepasselijke wetgeving; (2) om te voldoen aan juridische procedures; (3) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties (4) om onze algemene voorwaarden af ​​te dwingen; (5) om onze activiteiten te beschermen; (6) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en / of dat of anderen te beschermen; en (7) om ons in staat te stellen om beschikbare rechtsmiddelen na te streven of om eventuele schade te beperken

Het is de belofte van Serve the City dat elk gebruik van verzamelde informatie in overeenstemming zal zijn met de principes van goede praktijken voor gegevensbescherming. Dit betekent dat het zal zijn:

 • eerlijk en rechtmatig verwerkt
 • verwerkt voor beperkte doeleinden en op een geschikte manier
 • adequaat, relevant en niet buitensporig voor het doel
 • nauwkeurig en, waar nodig, actueel gehouden
 • niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel
 • verwerkt in overeenstemming met de rechten van betrokkenen
 • worden beveiligd door de Gegevensbeheerder die passende technische en andere maatregelen neemt om ongeoorloofde of onwettige verwerking of onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan persoonlijke informatie te voorkomen
 • niet overgedragen aan derden buiten Serve the City-organisatie zonder voldoende bescherming

Serve the City zorgt er bovendien voor dat:

 • Het heeft een functionaris voor gegevensbescherming die specifiek verantwoordelijk is voor de naleving van gegevensbescherming
 • Iedereen die persoonlijke informatie verwerkt, begrijpt dat ze contractueel verantwoordelijk zijn voor het naleven van goede praktijken voor gegevensbescherming
 • Iedereen die persoonlijke informatie verwerkt, is hiervoor opgeleid
 • Iedereen die persoonlijke informatie verwerkt, wordt adequaat begeleid
 • Iedereen die vragen wil stellen over het omgaan met persoonlijke informatie, weet wat hij moet doen
 • Het behandelt onmiddellijk en beleefd alle vragen over het omgaan met persoonlijke informatie
 • Het beschrijft duidelijk hoe het omgaat met persoonlijke informatie
 • Het zal de manieren waarop het persoonlijke informatie bewaart, beheert en gebruikt regelmatig controleren en controleren
 • Het beoordeelt en evalueert regelmatig zijn methoden en prestaties met betrekking tot het omgaan met persoonlijke informatie

Dit beleid zal indien nodig worden bijgewerkt om de beste praktijken op het gebied van gegevensbeheer, beveiliging en controle weer te geven en om ervoor te zorgen dat alle wijzigingen of wijzigingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden nageleefd.

Nieuwsbrief

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden. In geen geval zal de verzamelde informatie worden gedeeld met een laag.

Opslag van informatie

Tenzij anders aangegeven, wordt de door u verstrekte informatie opgeslagen op Salesforce (lees de verplichting van Salesforce ten opzichte van GDPR) of onze server op Infomaniak (lees de verplichting van Infomaniak op GDPR).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close