– Naam van de instelling

Stichting Serve the City Maastricht

– RSIN/fiscaal nummer

64677206

– Contactgegevens

Voor al uw vragen kan u terecht bij uitvoerend directeur Greet de Rechter,
bereikbaar via greet@stcmaastricht.nl of 06-11068787

Secretariaat: Burgemeester Ceulenstraat 5B, 6212CN Maastricht

– Doelstelling

Serve the City Maastricht is een vrijwilligersorganisatie die op een praktische
manier liefdevol dienstbaar wil zijn voor de bewoners van Maastricht. Wij werken
samen met buurtbewoners, verenigingen en lokale welzijnsorganisaties die
mensen in nood helpen. Wij verzorgen betekenisvolle kansen voor vrijwilligers om
betrokken te raken in hun eigen stad.
Serve the city Maastricht organiseert maatschappelijke projecten waar vrijwilligers
een zinvol verschil kunnen maken in hun eigen omgeving. Wij willen aan mensen
laten zien dat je met een klein gebaar een grote impact maakt voor je
medemens.
Serve the City Maastricht wil communities vormen en versterken door mensen uit
verschillende achtergronden bijeen te brengen. Tijdens de projectdagen ontstaan
er verbindingen tussen mensen die elkaar in het dagelijks leven niet snel zouden
treffen. Ze trekken samen met elkaar op en leren van elkaars leefwereld. Serve the
City Maastricht mensen prikkelen tijdens zo’n projectdag, prikkelen om opzoek te
gaan naar je eigen talenten en deze betekenisvol in te zetten voor de mensen in
Maastricht. Sámen de handen uit de mouwen, met vrijwilligers, met organisaties,
met elkaar.

– Beleidsplan

 

Activiteiten

 • het aanbieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun
  ongeacht afkomst, leeftijd, geaardheid, ras, geloof, kleur, beperking, opleiding
  of werk.
  • samen te werken met lokale organisaties in Maastricht die mensen in nood
  helpen.
  • betekenisvolle kansen bieden voor vrijwilligers om betrokken te raken in hun
  eigen stad Maastricht. Serve the city organiseert maatschappelijke projecten
  waar vrijwilligers een zinvol verschil kunnen maken in hun omgeving.
  • communities te vormen en te versterken door mensen uit verschillende
  achtergronden bijeen te brengen.
  • mensen prikkelen tijdens onze projectdagen om opzoek te gaan naar je eigen
  talenten en deze betekenisvol in te zetten voor de mensen in Maastricht.
  • het organiseren en promoten van maatschappelijke projecten waar vrijwilligers
  een zinvol verschil kunnen maken in hun eigen omgeving. Wij willen aan
  mensen laten zien dat je met een klein gebaar een grote impact maakt voor je
  medemens.
  • het creëren van een startpunt voor mensen die vrijwilligerswerk willen gaan
  doen.
  Onze evenementen zijn laagdrempelig, zodat het ook voor mensen die niet
  regulier vrijwilligerswerk doen eenvoudig wordt om deel te nemen.

 

Inkomsten

Voor het organiseren van de Serve the City Maastricht evenementen zijn financiële
middelen nodig. Serve the City Maastricht is een onafhankelijke stichting en
volledig afhankelijk van giften van individuen, organisaties, fondsen en bedrijven.
Door jouw bijdrage maak je een verschil voor de mensen in nood in onze stad
Maastricht. Giften kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnummer
NL56SNSB0927473089 ten name van Stichting Serve the City Maastricht.

 

Beheer van het vermogen
De Stichting heeft een zeer beperkt vermogen. De Stichting wil een beperkt
vermogen houden om financieel gezond te blijven. Conform de statuten houdt
de Stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
Het deel van het vermogen dat niet direct uitgegeven wordt, wordt op een
spaarrekening gezet.

 

Besteding van het vermogen

De Stichting zet zich belangeloos in en besteedt haar vermogen voor het
overgrote deel direct aan de organisatie van projecten die direct invulling geven
aan de doelstelling. Een specificatie van onze uitgaven staat in het jaarverslag
2016-2017.

– Bestuurssamenstelling

Bert de Hoop (Voorzitter)
Jesse de Haan (Secretaris)
Matthijs Korevaar (Penningmeester)
Frits Koppelaar (Bestuurslid)
Matthew Lunders (Bestuurslid)

– Beloningsbeleid

Bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning (ook geen vacatiegeld
voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen). Vrijwilligers van de
Stichting ontvangen waardering via natura. De Stichting heeft 0,60fte personeel in
dienst, dit is Greet de Rechter onze uitvoerend directeur.

– Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie hiertoe ons jaarverslag (2016-2017).

– Financiële verantwoording

Een uitgebreider financieel overzicht vindt u hier.

Inkomsten uitgaven over het boekjaar 2017
Inkomsten
Giften – organisaties 2104.00
Subisidie overheid 55146.88
Totaal 57250.88
Uitgaven
Kosten activiteiten 4988.27
Operationele kosten 2970.08
Team & Vrijwilligers 7865.35
Salariskosten directeur 4140.00
Totaal 17108.50

Resultaat

37287.19

Toelichting: De inkomsten wat betreft subsidies zijn hoog in 2017, in verband met de toekenning van een grote subsidie voor de indienstneming van onze directeur, Greet de Rechter, per 1 november 2017. Deze subsidie zal gebruikt worden om Greet de Rechter te betalen tot medio 2019. Buiten het salaris voor Greet de Rechter is er een vrijwilligersvergoeding uitgekeerd aan enkele vaste vrijwilligers uit het kernteam. De kosten voor de activiteiten beslaan service activiteiten (buurtdagen), sociale activiteiten (community diners) en de Ympact voedselbank.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close