Naam van de instelling
Stichting Serve the City Maastricht

RSIN/fiscaal nummer
64677206

Contactgegevens
Voor al uw vragen kan u terecht bij uitvoerend directeur Greet de Rechter,
bereikbaar via greet@stcmaastricht.nl of 06-11068787
Secretariaat: Burgemeester Ceulenstraat 5B, 6212CN Maastricht

Doelstelling
Serve the City Maastricht is een vrijwilligersorganisatie die op een praktische
manier liefdevol dienstbaar wil zijn voor de bewoners van Maastricht. Wij werken
samen met buurtbewoners, verenigingen en lokale welzijnsorganisaties die
mensen in nood helpen. Wij verzorgen betekenisvolle kansen voor vrijwilligers om
betrokken te raken in hun eigen stad.
Serve the city Maastricht organiseert maatschappelijke projecten waar vrijwilligers
een zinvol verschil kunnen maken in hun eigen omgeving. Wij willen aan mensen
laten zien dat je met een klein gebaar een grote impact maakt voor je
medemens.
Serve the City Maastricht wil communities vormen en versterken door mensen uit
verschillende achtergronden bijeen te brengen. Tijdens de projectdagen ontstaan
er verbindingen tussen mensen die elkaar in het dagelijks leven niet snel zouden
treffen. Ze trekken samen met elkaar op en leren van elkaars leefwereld. Serve the
City Maastricht mensen prikkelen tijdens zo’n projectdag, prikkelen om opzoek te
gaan naar je eigen talenten en deze betekenisvol in te zetten voor de mensen in
Maastricht. Sámen de handen uit de mouwen, met vrijwilligers, met organisaties,
met elkaar.

Beleidsplan

Activiteiten
• het aanbieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun
ongeacht afkomst, leeftijd, geaardheid, ras, geloof, kleur, beperking, opleiding
of werk.
• samen te werken met lokale organisaties in Maastricht die mensen in nood
helpen.
• betekenisvolle kansen bieden voor vrijwilligers om betrokken te raken in hun
eigen stad Maastricht. Serve the city organiseert maatschappelijke projecten
waar vrijwilligers een zinvol verschil kunnen maken in hun omgeving.
• communities te vormen en te versterken door mensen uit verschillende
achtergronden bijeen te brengen.
• mensen prikkelen tijdens onze projectdagen om opzoek te gaan naar je eigen
talenten en deze betekenisvol in te zetten voor de mensen in Maastricht.
• het organiseren en promoten van maatschappelijke projecten waar vrijwilligers
een zinvol verschil kunnen maken in hun eigen omgeving. Wij willen aan
mensen laten zien dat je met een klein gebaar een grote impact maakt voor je
medemens.
• het creëren van een startpunt voor mensen die vrijwilligerswerk willen gaan
doen.
Onze evenementen zijn laagdrempelig, zodat het ook voor mensen die niet
regulier vrijwilligerswerk doen eenvoudig wordt om deel te nemen.

Inkomsten
Voor het organiseren van de Serve the City Maastricht evenementen zijn financiële
middelen nodig. Serve the City Maastricht is een onafhankelijke stichting en
volledig afhankelijk van giften van individuen, organisaties, fondsen en bedrijven.
Door jouw bijdrage maak je een verschil voor de mensen in nood in onze stad
Maastricht. Giften kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnummer
NL56 SNSB 0927 4730 89 ten name van Stichting Serve the City Maastricht.

Beheer van het vermogen
De Stichting heeft een zeer beperkt vermogen. De Stichting wil een beperkt
vermogen houden om financieel gezond te blijven. Conform de statuten houdt
de Stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
Het deel van het vermogen dat niet direct uitgegeven wordt, wordt op een
spaarrekening gezet.

Besteding van het vermogen
De Stichting zet zich belangeloos in en besteedt haar vermogen voor het
overgrote deel direct aan de organisatie van projecten die direct invulling geven
aan de doelstelling. Een specificatie van onze uitgaven staat in het jaarverslag
2016-2017.

Bestuurssamenstelling
Bert de Hoop (Voorzitter)
Jesse de Haan (Secretaris)
Matthijs Korevaar (Penningmeester)
Frits Koppelaar (Bestuurslid)
Matthew Lunders (Bestuurslid)

Beloningsbeleid
Bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning (ook geen vacatiegeld
voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen). Vrijwilligers van de
Stichting ontvangen waardering via natura. De Stichting heeft 0,60fte personeel in
dienst, dit is Greet de Rechter onze uitvoerend directeur.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie hiertoe ons jaarverslag (2016-2017).

Financiële verantwoording  
Zie voor de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting: ons jaarverslag.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close